Deze opdrachtgevers hebben getw!st:
 • Ministerie van Economische Zaken

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • A+O Fonds gemeenten

 • Gemeente Den Haag

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Haarlem

 • Gemeente Rotterdam

 • Tilburg University

 • DRIFT Transition Academy

 • Groente en Fruithuis

 • en jouw organisatie?

Impressie verrichtte sessies:

Ontwerp en procesbegeleiding Ontwikkeling Economic Development regionaal verband

− Duur & aantal deelnemers: 2 dagdelen, 11 deelnemers

− Gebruikte methode: Lego Serious play

− Een programma waarbij ieder jaar high potentials samenwerken in een Economic Development programma. Deelnemers zijn afkomstig uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. De ambitieuze talenten werken samen aan de versterking van de economische structuur op lokaal niveau

Organisatie en ontwerp Stakeholdersbijeenkomst

− Duur en aantal deelnemers: 1 dagdeel, 250 deelnemers

− Nederlandse startsein van de consultatieronde van een beleidsveld op Europees niveau. Stakeholders werden gestimuleerd om hun eigen rol te pakken richting Brussel. Ik was verantwoordelijk voor het ontwerp en de organisatie van A tot Z. Van het adviseren over thema’s deelsessies tot keuze keynote speakers. 

− Extra rol: werven en briefen facilitatoren, koppelen van themahouders/beleidsmedewerkers aan facilitatoren, briefen en enthousiasmeren van themahouders/beleidsmedewerkers. Opstellen mijlpalenplanning en diverse draaiboeken. Locatiecheck en afstemmen facilitaire zaken

 

Organisatie, ontwerp en procesbegeleiding Nationaal Actieplan

− Duur en aantal deelnemers: 1 dagdeel per sessie, om en nabij 12 deelnemers per sessie, in totaal 3 ochtendsessies. 

− Gebruikte methoden: activerende werkvormen, brainstormtechnieken, dialoog methodieken en gespreksvormen 

− Een benen-op-tafel sessie met markt- en overheidspartijen om de aanwezig kennis te inventariseren en te bundelen. Identificeren van vervolgacties voor verdere planvorming. 

− Extra rol: het koppelen van catering aan het programmaonderdeel. Zo werd bij het onderdeel ‘prikkelen’/inspiratie spa rood met een radijs geserveerd. Bij het onderdeel ‘proeven’/inventarisatie vragen werden ongewone smaakcombinaties van groenten en fruit geserveerd

'Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.'

-Marianne Williamson-

KvK 65773322