top of page
Deze opdrachtgevers hebben getw!st:

 • Gemeente Rotterdam

 • Gemeente Den Haag

 • Gemeente Haarlemmermeer

 • Gemeente Amsterdam

 • Gemeente Dronten

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Rijkswaterstaat

 • Landbouwraad Zuid-Korea

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 • Stichting Intermin

 • Stichting Nieuw Wij

 • Hartmans Netwerk

 • Stimuleringsfonds de Kracht van Oss

 • OpenEmbassy Amsterdam

 • Friesland Campina B.V.

 • De Speelacademie

 • Fontys Hogeschool

 • Tilburg University

 • Drift Transition Academy i.s.m. Erasmus Academie

Impressie van uitgevoerde trajecten

Digitale samenwerking bevorderen

Doelen:                      
Verbeteren samenwerking

Kenmerken:                
Teamcoach

Methodiek:                 
Liberating Structures, The Lewis Method, Art of Hosting, remote facilitation

Achtergronden:           
Ontwikkelproces van een veerkrachtige afdeling met medewerkers die de ruimte voelen en pakken om elkaar te steunen en aan te spreken waar nodig. Het begeleiden van de digitale samenwerking als een leerproces.

 

‘#BLM Dialogen’

Doelen:
Verkennen van een complex vraagstuk met deelnemers met uiteenlopende (culturele) achtergronden, karakters en belangen; dialoog bereiken

Kenmerken:
4 sessies, online, per sessie: 90 minuten en 9 tot 30 deelnemers

Methodiek:
The Circle Way, Art of Hosting, The Lewis Method (Deep Democracy)

Achtergrond:
In de zomer van 2020 was de combinatie #blm met COVID-19 duidelijk voelbaar. In plaats van de straat op te gaan om te demonstreren besloot ik maatschappelijk van betekenis te zijn vanuit mijn vak. Ik nam het initiatief een virtuele ruimte te creëren waarin mensen ervaringen met racisme bespreken, in verbinding met zichzelf en met elkaar. Een ruimte waarin aanwezigen met elkaar emoties en verhalen delen en onderzoeken, ongemak verdragen en zaken vertragen.

 

Opleidingsdag ‘Governance’

Doelen:                      
Complex vraagstuk verkennen met meerdere culturen, karakters en belangen;  dialoog bereiken

Kenmerken:               
1 sessie, op locatie, 120 minuten, ca. 50 deelnemers

Methodiek:                 
The Lewis Method (Deep Democracy)

Achtergrond:              
Voor een coöperatie met een steeds verder toenemende diversiteit aan leden, die opereert in een steeds sneller veranderende markt en maatschappij. Deelnemers en doelgroep zijn de ledenraadsleden. Zij vormen de laag tussen hoofdbestuur en districtsraadsleden. Voor hen is het naar de leden toe van belang te weten te komen: ‘wat kan ik als districtsraad doen dat leden zich gehoord voelen in besluitvorming? En wat betekent dat voor mijn eigen rol en verantwoordelijkheid als districtsraadslid?’ Richting het hoofdbestuur is het voor de districtsraadsleden belangrijk om duidelijk te krijgen: ‘wanneer voel ik me gehoord door het hoofdbestuur, en wat vraagt dat van mezelf?’ Aandachtspunt in de workshop is de diversiteit van de deelnemers in visie, vaardigheden en bedoeling.

 

Directiedag ‘Benut de verschillen’

Doelen:                      
Complex vraagstuk verkennen met meerdere culturen, karakters en belangen;  dialoog bereiken, inclusie als thema verkennen

Kenmerken:               
1 dagdeel, ca. 50 deelnemers, met inzet van co-facilitator

Methodiek:                  
The Lewis Method (Deep Democracy)

Achtergrond:              
Deze beleidsdirectie houdt zich bezig met diversiteit als maatschappelijk vraagstuk: bevorderen dat iedereen meedoet, het versterken van sociaal vertrouwen in elkaar en in de samenleving. De directie staat voor een veranderopgave: er zijn groeiende maatschappelijke uitdagingen, een nieuwe organisatiestructuur en de komst van veel nieuwe collega’s. In een dagdeel verkennen de medewerkers in het bijzijn van de directeur met elkaar, wat deze dynamiek voor ieder van hen betekenen. Wat is ervoor nodig opdat iedereen kan zeggen wat hij of zij wil?

‘Ivent’

Doelen:                      
Verbinden en veranderen

Kenmerken:               
1 dag, 4 workshops met elk 25 tot 35 deelnemers

Methodiek:                  
Lego Serious Play Methode, The Lewis Method (Deep Democracy)      

Achtergrond:               
Ivent is een jaarlijks evenement rond informatiemanagement. Bureau Tw!st was als hoofdaannemer en hoofdfacilitator verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering van workshops.

Voor een deel van de workshops is gewerkt met onderaannemers, waaronder senior facilitators en een kunstenares als visueel verslaggever van de dag. Er vonden twee rondes van parallelsessies plaats.
 

Heisessie

Doelen:                      
Doorbraak (patroon doorbreken), dialoog bereiken, conflicthantering

Kenmerken:                
Teamdag, 2 dagdelen, 15 medewerkers

Methodiek:                 
The Lewis Method (Deep Democracy), Processwork & Open Space

Achtergrond:               
Het betreffende team heeft een roerige tijd achter de rug. De aangestelde interim manager had als taak om samen met de medewerkers van het team een visie te ontwikkelen over het bestaansrecht, de toekomst en de inzet van het team. De heisessie bracht veel zaken aan het licht die al langer speelden binnen de organisatie. De medewerkers doken met elkaar ‘onder de waterlijn’ en bespraken zaken die hen dwars zaten.

bottom of page